EDYCJA 2005 2004 
 Pierwszy dzień festiwalu

mariusz pujszo
FOT. Foto Vilab Pisz


ORGANIZATORZY
SPONSORZY
Mariusz Pujszo – wywiad Playboy
Optymista, człowiek sukcesu
http://www.playboy.pl/ludzie/1772/optymistyczny-czlowiek-orkiestra-rozmowa-z-mariuszem-pujszo