EDYCJA 2005 2004 
mariusz pujszo

Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich

Łukasz Bagiński z Kluczborka
Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi.

Marta Eloy - Cichocka
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej w Częstochowie

Zbigniew Tahler z Łodzi
Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "liść konwalii" im. Z. Herberta w Toruniu

Łukasz Mańczyk z Krakowa
Nagroda poetycka im. K. Iłłakowiczównej w Poznaniu

Paweł Szydeł z Warszawy
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida w Pruszkowie

Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Poezji Śpiewanej

Bartek "Alber" Serafinowicz i Małgorzata Stacha
Ogólnopolski Konkurs Piosenkarzy Amatorów "MUFKA" w Warszawie

Marek Sygacz
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej w Warszawie

Mariusz "Oziu" Orzechowski
Piaseczyński Przegląd Piosenki Różnej w Piasecznie

Zespół Trzy Dni Później
Poetycko Muzyczna Bitwa Pod Gorlicami

Zespół "Agnesband"
Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję "Łaźnia" w Radomiu

Joanna Kondrat z zespołem
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej w Oleśnie

Edward Krawczyński
Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów "SMAK" w Myśliborzu,

 

ORGANIZATORZY
SPONSORZY
Mariusz Pujszo – wywiad Playboy
Optymista, człowiek sukcesu
http://www.playboy.pl/ludzie/1772/optymistyczny-czlowiek-orkiestra-rozmowa-z-mariuszem-pujszo